• Title: Guldkedja, möjligen riddarkedja eller ordenskedja, Sverige, 1500-talets slut.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Jehovaordens ordenskedja utförd av Antonij Groot d.ä., Stockholm 1606.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Konturbild av guld av Gustaf III, bröstbild, profil höger.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Kopia av fil.dr Sven Hedins kraschan för kommendör, 1 kl., med briljanter av Nordstjärneorden, Sverige.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Kopia av fil.dr Sven Hedins riddarkors med briljanter, Nordstjärneorden, Sverige.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Kraschan för kommendör med stora korset av Nordstjärneorden med briljanter.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Kraschan för kommendör, 1 kl. med briljanter, Nordstjärneorden, Sverige.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Kraschan för riddare av Serafimerorden, Sverige, 1800-talet.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Ordenstecken, Jesu Namns orden, Sverige, 1655, tillverkat av guldsmeden Gregorius Schick, Stockholm. Jfr nr 5.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Ordenstecken, klenod, Jehovaorden, Sverige, tillverkad av Antonij Groot d.ä., Stockholm 1606, Troligen buren av Karl IX vid kröningen i Uppsala 1607-03-15.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Riddartecken med briljanter, Vasaorden, Sverige m: 1772.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
 • Title: Tjänstetecken för hovdam hos drottning Josefina (1807-1876) 1844-1876.
  Provider: Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet